नीमच कृषि उपज मंडी भाव दिनाकं 27/6/2018

mewar kiran news
पोस्ता बेस्ट में आई तेजी, इसबगोल एवरेज, कलौंजी एवरेज रहे नरम – नीमच कृषि मंडी भाव

गेहूं (मील)- 1700-1740
गेहूं (लोकवान)- 1740-2100
गेहूं (मालवराज)- 1800-2150

मक्का- 1200-1300
सफेद मक्का- 1250-1325

जो- 1350-1440
ज्वार- 1200-1700

पोस्ता- 27000-34000
पोस्ता गुलाब- 34000-38000
पोस्ता टिनोपल- 38000-54000

सोयाबीन- 3400-3500 बीजवारा- 4000

मैथी- 2800-3500
मैथा- 3500-5000

अजवाइन- 6000-8500
असालिया- 3400- 3600
इसबगोल- 6000-7500

कलौंजी- 6000-8000
सुआ-5000-6000
ग्वार- 3000- 3200

तिल्ली- 7000-8700
जीरा- 13000-15500
रायड़ा- 3400-3600

अलसी- 3700-3940
तारामीरा- 4500-4600
डोल्मी- 1500-2500
अरण्डी- 2500-3050

उड़द- 2700-3620
मुंग- 4000-5000
मसूर- 3000-3300

तुवर- 2500-3500
चवला- 2500-3500

चना काटिया- 3000-3300 विशाल- 3400
चना डालर- 3500-4200

नई मूंगफली- 1000-2000
पुरानी मूंगफली- 2500-3100

धनिया- 4000- 5000

लहसन – 400-600
लडडू- 600-1200
फुलगोला- 1200-2000
ऊटी- 2000-2600

तुलसी बीज- 7000-8500