मैथी, जो, मक्का, गेंहू में आई तेजी, कलोंजी, इसबगोल, सोयाबीन रहे नरम –

मेवाड़ किरण @ नीमच -

नीमच कृषि, मंडी भाव - अनिल नलवाया
9406675609
गेहूं (मील)- 1700-1750
गेहूं (लोकवान)- 1750-2150
गेहूं (मालवराज)- 1700-1800
मक्का- 2100-2250
सफेद मक्का- 2100-2200
जो - 1400-1770
ज्वार- 1500-2000
पोस्ता- 43500- 48500
पोस्ता गुलाब- 48500-55500
पोस्ता टिनोपल- 55500-60500
सोयाबीन- 3700-3800
मैथी- 4100-5100
मैथा- 5100-5600
अजवाइन- 10000-13000
असालिया- 3400- 3630
इसबगोल- 7000-10000
कलौंजी- 9000-11100
सुआ-6000-7020
ग्वार- 3600- 3820
तिल्ली- 10000-11400
जीरा- 10000-14000
रायड़ा- 3300-3450
अलसी- 4000-4420
तारामीरा- 3500-3838
डोल्मी- 1500-2500
अरण्डी- 3000-3500
उड़द- 2700-4300
मुंग- 3000-5000
मसूर- 3200-3750-3860
तुवर- 3500-4600
चवला- 2500-3500
चना काटिया- 3800-3900
वि- 4100
चना डालर- 4000-5400
मूंगफली- 3000-4500
धनिया- 5000- 8000 ग्रीन-9000
लहसन - 1000-1250
लडडू- 1250-2200
फुलगोला- 2200-3700
ऊटी- 3700-4700
तुलसी बीज- 9000-11000

Source : Apna Neemuch