इसबगोल, सोयाबीन, कलौंजी बेस्ट, धनिया में आई तेजी, सफेद मक्का रही नरम –

मेवाड़ किरण @ नीमच -

नीमच कृषि मंडी भाव - अनिल नलवाया
9406675609
गेहूं (मील)- 2000-2050
गेहूं (लोकवान)- 2050-2350
गेहूं (मालवराज)- 2000-2200
मक्का- 1600-1650
सफेद मक्का- 1600-1630
जो - 1800-1900
ज्वार- 1500-2000
पोस्ता- 36700-39700
पोस्ता गुलाब- 39700-42700
पोस्ता टिनोपल- 42700-59000
सोयाबीन- 3000-3500
मैथी- 3600-3900
मैथा- 3900-4500
अजवाइन- 8550-13000
असालिया- 3600- 3900
इसबगोल- 7500-8600
कलौंजी- 7400-9220
सुआ-5000-7000
ग्वार- 3625- 3800
तिल्ली- 10900-12200
जीरा- 15500-17000
रायड़ा- 3500-3700-3900
अलसी- 4000-4150
तारामीरा- 3200-3500
डोल्मी- 2000-2220
अरण्डी- 3000-3615
उड़द- 3200-4500
मुंग- 3000-3500
मसूर- 3000-3500
तुवर- 2500-3500
चवला- 2500-3500
चना काटिया- 3800-4000 विशाल- 4200
चना डालर- 3500-4800
मूंगफली- 3000-4500
धनिया- 4400- 6000
लहसन - 150-600
लडडू- 600-1200
फुलगोला- 1200-2500
ऊटी- 2500-3900
तुलसी बीज- 8900-10100

Source : Apna Neemuch