इसबगोल एवरेज, सोयाबीन, कलौंजी, अजवाइन में आई तेजी, तिल्ली रही नरम –

मेवाड़ किरण @ नीमच -

नीमच कृषि मंडी भाव - अनिल नलवाया
9406675609
गेहूं (मील)- 2000-2050
गेहूं (लोकवान)- 2050-2350
गेहूं (मालवराज)- 2000-2320
मक्का- 1500-1580
सफेद मक्का- 1580-1711
जो - 1850-1945
ज्वार- 1500-2000
पोस्ता- 35500-38500
पोस्ता गुलाब- 38500-41500
पोस्ता टिनोपल- 41500-58000
सोयाबीन- 3000-3400
मैथी- 3500-4000
मैथा- 4000-4500
अजवाइन- 8550-11500
असालिया- 3600- 3900
इसबगोल- 7500-8700
कलौंजी- 7400-9200
सुआ-5000-6000
ग्वार- 3625- 3900
तिल्ली- 10900-11500
जीरा- 15500-18000
रायड़ा- 3500-3800
अलसी- 4000-4200
तारामीरा- 4000-4300
डोल्मी- 2000-2200
अरण्डी- 3000-3600
उड़द- 3200-4400
मुंग- 3000-4050
मसूर- 3000-3500
तुवर- 2500-3350
चवला- 2500-3350
चना काटिया- 3500-3800 विशाल- 4000
चना डालर- 3500-5151
मूंगफली- 3000-4400
धनिया- 4400- 5600
लहसन - 150-600
लडडू- 600-1200
फुलगोला- 1200-2500
ऊटी- 2500-3900
तुलसी बीज- 8900-10000

Source : Apna Neemuch